en ar
ar en

UsersOnline

Membership Membership:
Latest New User Latest: test
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 6

People Online People Online:
Visitors Visitors: 75
Members Members: 0
Total Total: 75

Online Now Online Now:

نمایش خبر

بسته خبری حوزه بسیج منطقه 10
ایجاد شده توسط : news1 در 1397/6/5

برگزاری اردوی نیم روزه طرح نشاط و تعالی در منطقه 10


اردوی نیم روزه طرح مدرسه نشاط و تعالی به همت حوزه بسیج  منطقه 10در مرکز آموزش های سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، در ششمین هفته از اجرای طرح مدرسه نشاط و تعالی که در مرکز آموزش های تخصصی و نمایشگاه دائمی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و با حضور مربیان متخصص در زمینه آموزش برگزار شد فرزندان دختر مقطع ابتدایی با مقوله پسماند و عوامل ایجاد آن در چرخه محیط زیست آشنا شدند. همچنین این کودکان از آثاری که با پسماند های دور ریختنی توسط هنرمندان ساخته شده بود نیز بازدید کردند.

اجرای طرح مدرسه نشاط و تعالی منطقه 10 در مجموعه علمی و آموزشی مدیریت پسماند

در دومین روز از هفته ششم طرح مدرسه تابستانی نشاط و تعالی جمعی از دانش آموزان مقطع ابتدایی به مجموعه علمی و آموزشی مدیریت پسماند اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، دومین روز ازهفته ششم طرح مدرسه تابستانی نشاط و تعالی ویژه فرزندان پسر پرسنل شهرداری در مقطع ابتدایی برگزار شد. در این برنامه  با نحوه فعالیت و عملکرد این سازمان آشنا شدند.

اعزام جمعی از دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه به سازمان مدیریت پسماند

روز سوم از هفته ششم طرح مدرسه نشاط و تعالی با اعزام فرزندان پرسنل مقطع راهنمایی و متوسطه به سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، سومین روز از هفته ششم طرح مدرسه نشاط و تعالی ویژه فرزندان دختر پرسنل در مقطع راهنمایی و متوسطه برگزار شد . در این برنامه دانش آموزان با حضور در نمایشگاه دائمی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با نحوه فعالیت ها و اقدامات در زیمنه تفکیک از مبدا آشنا شدند. 

print
rating
  نظرات

sgsdryhdh x
ib;'
bhi;
\v yhp;\