en ar
ar en
1398/3/20
149بازدید
پرینتprint

گزارش تصویری ناحیه 2

آموزش خانوار خیابان جیحون

واحد مدیریت پسماند ناحیه اقدام به آموزش خانوار در خیابان جیحون نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، کارشناسان بازیافت ناحیه اقدام به آموزش خانوار جهت ارتقاء و بالابردن سطح اگاهی شهروندان با طرح تفکیک پسماندهای خشک وتر و جداسازی پسماندهای خشک وتحویل آن به عوامل بازیافت در خیابان جیحون  نمودند.

شستشوی مخزن و زیر مخزن

با تلاش عوامل اجرایی خدمات شهری عملیات شستشوی مخزن و زیر مخزنی خیابان خوش به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، به منظور آراستگی و پاکیزگی شهر عملیات شستشوی مخزن و زیر مخزنی خیابان خوش به همت عوامل اجرایی اداره خدمات شهری به پایان رسید.

عملیات لکه گیری آسفالت

اداره فنی و ترافیک ناحیه 2 اقدام به لکه گیری آسفالت در سطح محدوده کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، به همت اداره فنی و ترافیک ناحیه 2، عملیات لکه گیری آسفالت خیابان خوش ابتدای کوچه دلخواسته انجام شد.

همسطح سازی دریچه

اداره فنی و ترافیک ناحیه 2 اقدام به همسطح سازی دریچه در سطح محدوده کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، به همت اداره فنی و ترافیک ناحیه 2، عملیات همسطح سازی دریچه خیابان خوش تقاطع خیابان مرتضوی انجام شد.