en ar
ar en
1398/3/20
119بازدید
پرینتprint

بسته خبری ناحیه 2 // آموزش تفکیک پسماند از مبدا به شهروندان

واحد مدیریت پسماند ناحیه اقدام به آموزش تفکیک از مبدا به شهروندان در بوستان رضوان نمود.

 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10، کارشناسان بازیافت ناحیه 2 اقدام به آموزش شهروندان نمود و به منظور تفکیک پسماند و ارتقا سطح فرهنگ و تحویل پسماندهای خشک به غرف سطح محدوده ، بروشورهای اطلاع رسانی میان آنان توزیع گردید.