en ar
ar en
اهداف

با دراختیار داشتن متخصصین مدیریت و همچنین نظارت بر عملکرد توانستیم مدل تعالی سازمانی را برای شهرداری تهران پیاده سازی نماییم و این مهم ممکن شد با پیشرفت های سازمان که موجب خلاقیت و نوآوری و رضایتمندی بیشتر و همچنین اهداف کلان تعالی سازمانی گردید

شناسایی نقاط قوت، ضعف ها، تهدید ها، فرصت ها یکی از مهمترین بررسی های مدیریت کلان سازمانی می باشد که خوشبختانه در شهرداری این مهم تحقق پیدا کرده است

وظایف سازمانی معاونت حمل و نقل و ترافیک
- دریافت برنامه ها و سیاست های كلان شهرداری در زمینه حمل و نقل و ترافیك و برنامه ریزی جهت اجرای آنها در سطح منطقه .
- تشخیص نیازهای منطقه در زمینه پروژه های عمرانی بهبود عبور و مرور و ترافیك از قبیل احداث و بازسازی معابر ، احداث پاركینگ ، احداث پل و ...
- نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت بهبود امور مربوط به حمل و نقل و ترافیك و ایمنی شبكه معابر سطح منطقه
- انجام هماهنگی های لازم با عوامل راهنمایی و رانندگی جهت اعمال مقررات ، نصب تابلوها و علائم انتظامی و بررسی سیستم شبكه معابر
- انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداری كلیه تاسیسات حمل و نقل و ترافیك معابر منطقه
- شركت و اظهار نظر ترافیكی در كمیسیونهای داخلی در خصوص تثبیت ، تعریض و تقلیل گذرها طبق ضوابط مربوطه
- نظارت بر جمع آوری ، سازماندهی ، نگهداری و بهنگام سازی كلیه آمار و اطلاعات حمل و نقل و ترافیك منطقه جهت بكارگیری در امر برنامه ریزی و تهیه بانكهای اطلاعاتی منطقه
- اظهار نظر در خصوص اخذ مجوزهای لازم واحدهای تجاری سطح منطقه از نظر مسائل ترافیكی با همكاری معاونت شهرسازی منطقه.
سوابق و مسئولیت های حرفه ای
•  شرکت بین المللی رهشهر، کارشناس، مدیر و طراح پروژه، آبان 84 تا فروردین 88
•   معاونت مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران،  مدیر پروژه های مطالعاتی مدیریت تقاضای سفر و احداث خط ویژه خیابان ولیعصر، اردیبهشت 88 تا بهمن 88
•   اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک  مدیر و ناظر پروژه های دیوارهای صوتی و پل های عابر پیاده بزرگراه های تهران، اسفند 89 تا مرداد 94
•   معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 12، قائم مقام و رئیس اداره فنی و مهندسی، شهریور 94تا بهمن 96
•   معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 11، قائم مقام و رئیس اداره نظارت فنی،  اسفند 96تا  مهر 97

 

•   معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 12، قائم مقام و رئیس اداره نظارت و اجرا ، آبان 97 تا خرداد 98

 

•  معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 10، معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 10،  تیر 98 تا کنون
•  مدیر پروژه هوشمندسازی پارک حاشیه موتورسیکلت در مناطق 11 و 12
• مدیر پروژه ترافیکی پیاده راه سازی محور 15 خرداد حد فاصل خیابان ناصرخسرو تا تقاطع سیروس
•  مدیر پروژه ساماندهی خیابان پامنار، تغییر جنس روسازی (سنگ فرش)
•  مدیر پروژه ساماندهی و پیاده راه سازی محور بازارچه طرخانی (شاپور)
• مدیر پروژه ساماندهی و آرام سازی 7 تقاطع ناایمن در سطح منطقه 12 با تغییر جنس روسازی و اجرای طرح های هندسی
• مدیر پروژه ساماندهی بار و کالا در رینگ اطراف اضلاع اربعه بازار تهران
•  مدیر پروژه " تهيه، ساخت و نصب پل‌هاي هوايي عابر پياده واقع در خط 9 سامانه اتوبوس‌هاي تندرو بزرگراه امام علي(ع)"
• مدیر پروژه "ایمن سازی جناغی ها در سطح معابر بزرگراهی"
• • " مدیر پروژه " تهیه، ساخت و نصب دیوارهای صوتی بزرگراه های شهر تهران"
واژگان تخصصی معاونت حمل و نقل ترافیک
   معاون حمل و نقل ترافیک

نام و نام خانوادگی: علی اقیان