en ar
ar en
منشور اخلاقی کارکنان حوزه برنامه ریزی و توسعه شهری

. کارکنان حوزه با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به انجام وظایف محوله پرداخته و ارتقاء کمی و کیفی فعالیتها و ماموریتهای سازمانی را سرلوحه خود قرار می دهند.
. کارکنان حوزه بر این باورند که شهروندان ، متولیان واقعی شهرند از این رو در تمام امور ارائه حداکثر خدمات به شهروندان را مد نظر دارند..
. کارکنان حوزه با رعایت نظم، آراستگی، وقت شناسی ، مسئولیت پذیری ، رعایت ادب، نزاکت، شئونات اسلامی و اخلاقی ،عدالت و انصاف و با حضور به موقع در محل کار ، حضور در ایام تعطیل و خارج از ساعات اداری بر اساس لیست کشیک آماده انجام خدمات می باشند.
. کارکنان حوزه باور دارند که عزت، احترام و تکریم مراجعان از مهمترین مسئولیت های آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه ارباب رجوع درفرآیند ارتباطات متقابل می نمایند.
. کارکنان حوزه انجام امور محوله را در کوتاه ترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت جلوگیری نمایند.
. کارکنان حوزه مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش مراجعین در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار آنان قرار دهند.
. کارکنان حوزه خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز مراجعین و حوزه های اجرایی و ستادی را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.
. کارکنان حوزه بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت های آنان جلب نظرات و میزان رضایت مراجعین و مدیران است، از این رو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه در منطقه می پردازند.
. کارکنان حوزه استقبال خود را از انتقاد و پیشنهادات مختلف در کلیه مصادیق اموردر شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات دیگران، ازآن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقا خدمات استفاده می کنند.
. کارکنان حوزه بر این باورند ارتقاء علمی و تخصصی و بروز آوری اطلاعات و مهارتها موجب افزایش بهره وری بوده و موظف به حضور به موقع در جلسات و دوره های آموزشی می باشند.
. کارکنان حوزه خود را موظف به ایجاد فضایی مناسب و مطلوب به منظور همکاری و تعامل در جهت افزایش کارائی و ارتقاء خدمات می دانند.
. کارکنان حوزه به منظور ایجاد نظم اداری خود را موظف به رعایت سلسله مراتب اداری در کلیه امور از جمله در مکاتبات می دانند.
. با انتشار این منشور همه مسئولین و کارکنان حوزه موظف شده اند روشهای مورد عمل و بخشنامه ها و دستورالعمل های خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط منطبق با معیارهای اخلاقی منظم در منشور تطبیق دهند.


اهداف و برنامه ها

ارائه پیشنهادات لازم در مسیر روشهای اصلاحی در غالب بهبود روشها و آموزش پرسنل منطقه با هدف ارتقاء کارآمدی نیروی انسانی با هماهنگی اداره کل تشکیلات و آموزش ، بررسی و مطالعات لازم در زمینه برنامه ریزی و مدیریت شهری ، تهیه و تنظیم بودجه سالیانه منطقه ،بررسی هرگونه پیشنهاد تغییر و اصلاح بودجه سالیانه ، ایجاد بانک اطلاعات پروژه ها و اظهارنظر در مورد طرح های جدید و تغییر جایگاه آنها در طرح های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت منطقه با هماهنگی معاونت های اجرائی  و انجام بررسیهای مربوطه به برآورد کلیه منابع درآمد بالقوه و بالفعل منطقه با هماهنگی حوزه معاونت مالی و اداری ،انجام کلیه امور انفورماتیک در قالب اداره فناوری اطلاعات ، تهیه گزارش از عملکرد فعالیتهای منطقه از اهم وظایف حوزه هماهنگی و برنامه ریزی محسوب می شود.معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

نام و نام خانوادگی: سیده زهره میرعابدینی