en ar
ar en
Document
معرفی مرکز خدمات اجتماعی

دیدگاه توسعه پایدار ،حل مشکلات شهری را استفاده از نیرو های توانمند درون زا در محلات شهری یعنی گروه ها و اجتماعات محلی به عنوان سرمایه های اجتماعی می داند که از از جایگاه و کارکرد ویژه ای از لحاظ حفظ و توسعه تنظیمات اجتماعی می داند که از جایگاه و کارکرد ویژه ای از لحاظ حفظ و توسعه تنظیمات اجتماعی در کلانشهر ها برخوردار هستند. از آنجا که توسعه اجتماعی یکی از زیر مجموعه ای توسعه پایدار می باشد از طرف دیگر هر جامعه و به تبع آن هر محله با مشکلات اجتماعی روبرو می باشد که به نظر می رسد بر تحقق توسعه و رفاه اجتماعی تاثیر گذار است.

ناکارآمدی سیاست های اجتماعی و رفاهی در فرایند ارائه خدمات اجتماعی توسط نهادهای حمایتی،عدم توجه و شناخت نسبت به نیاز های جامعه شهری بدون در نظر گرفتن نیاز های اساسی که نشات گرفته از عدم نیاز سنجی و عدم نگاه حرفه ای به خدمت رسانی حرفه ای است،لزوم دقت نظر بیشتر به موضوع رفاه اجتماعی و مهار،کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی را مشهود ساخته است.

بر همین اساس ،راه اندازی خانه خدمات اجتماعی با رویکرد محله محوری و بهره مندی از ظرفیت ساکنان محلات می تواند گامی مؤثر در جهت اهداف اجتماعی  و رفاهی باشد. این خانه علاوه بر نیاز سنجی ها و برنامه ریزی و اقدامات محله ای  مانند سایر خانه ها  تسهیلگر و همیار سازمان خدمات اجتماعی ، در اجرای برنامه های مربوطه می باشد. در این خانه ،مددکاری اجتماعی مشاوره های کارآفرینی و ارائه خدمات رفاهی برای شهروندان محله از جمله محور های اصلی فعالیت ها می باشند.

مددکار اجتماعی در راستای حل مشکلات و مسائل پیرامون زندگی شهروندان تهرانی و پل ارتباطی بین مؤسسات ارائه دهنده خدمات رفاهی برای شهروندان محله از جمله محور های اصلی فعالیت ها می باشنو افراد نیازمند عمل می نماید. به طوری که بررسی وضعیت افراد جامعه هدف،شناسایی نقاط قوت،ضعف و تلاش برای همپوشانی آن ها و به طور کلی نیاز سنجی منطبق بر واقعیات موجود،نوع و چگونگی انجام عمل در به نتیجه رسیدن اهداف عالیه اجتماعی را مد نظر قرار خواهد داد

کارآفرینی در مناطق شهری به عنوان یک رویکرد اساسی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی،تعاونی ها و نهاد های مردمی (به ویژه سازمان های غیر دولتی) و توانمندسازی افراد مستعد به شمار رفته و پایه ای برای تقویت بخش خصوصی و تامین زیر ساخت های مناسب این بخش محسوب خواهد شد.. کارآفرینی از مرحله شناسایی زمینه های اشتغال،مهارت آموزی و توانمندسازی شروع شده تا رسیدن به مرحله پایدار و اشتغال مولد ادامه می یابد یکی از رویکرد های این خانه ایفای نقش تسهیل گر در حوزه کارآفرینی ،بومی و محلی، از طریق بهره برداری از فرصت ها و ظرفیت های موجود در محله ها است . تا گامی جدی جهت ارتقای فرهنگ کارآف رینی در شهر تهران برداشته شود.

ماده 1: تعاریف:

1-1-        خانه خدمات اجتماعی: خانه خدمات اجتماعی، از ارکان اجرایی مدیریت محله می باشد که مشاوره ،کمک و ارائه خدمات اجتماعی، رفاهی، ملاحظات اجتماعی، کارآفرینی و توانمند سازی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی وارتقای کیفیت زندگی در سطح محله را بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران و کشف استعداد ها و امکان ظهور آنان در قالب فعالیت های مشارکتی داوطلبانه را بر عهده دارند.

1-2-        آسیب اجتماعی: به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می گردد که رد چهارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی یا غیر رسمی جامعهد محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی و با قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می گردد.

1-3-        خدمات اجتماعی: خدمات اجتماعی فعالیتی است حرفه ای که به افراد،گروه ها و جوامع به منظور بالا بردن ظرفیت آن ها در انجام تکالیف و وظایف اجتماعی شان در چارچوب اصول و قوانین جامعه عرضه می شود.

1-4-        کارآفرینی : کارآفرینی عبارت است از فرایند ایجاد ارزش از طریق تشکیل مجموعه منابع به منظور بهره گیری از فرصت ها و فرایندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می شود و از طریق نوآوری همراه با مخاطره پذیری تولید محصول یا خدمات جدید و ارزش آفرینی در جامعه می نمایند.

1-5-        کارآفرین: کارآفرین کسی است که تعهد می کند تا سازماندهی و مدیریت کسب و کار جدیدی را که توام با ریسک است بپذیرد

1-6-         رفاه اجتماعی: رفاه اجتماعی به سطحی از زندگی اطلاق می شود که عمدتاّ در آن تامین نیاز های اساسی انسان،منظور و هدف قرار گیرد.

 

اهداف:

1-    کاهش آسیب های اجتماعی از طریق شناسایی،پیشگیری،مهار و کنترل اسیب ها در سطح محله ای

2-    ارتقای کیفیت زندگی و رفاه عمومی شهروندان، کاهش فقر و توسعه هدالت اجتماعی در محلات

3-    ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی ساکنان محله به عنوان یک شهروند مسئول و اگاه

4-    توانمندسازی و پرورش مهارت های خلاقانه افراد و ایجاد بستر های کارآفرینی

5-    توانمندسازی افراد اسیب دیده و در معرض آسیب

6-     ارتقای سطح دانش و آگاهی شهروندان نسبت به جاذبه های تاریخی،فرهنگی و اجتماعی

7-    تقویت ظرفیت های اقتصادی و شکوفایی اقتصاد محلی

رویکرد ها:

1-    شناسایی زمینه های کارآفرینی، مهارت آموزی و توانمندسازی و ایفای نقش تسهیل گر در حوزه کارآفرینی

2-   حمایت مستمر و فراگیر از اقشار آسیب دیده و در معرض آسیب

3-  تعامل سیستمی و مستمر با سازمان ها و نهاد های مرتبط از قبیل: بهزیستی،نیروی انتظامی،خیریه ها، مراکز کارآفرینی و ...

4-   جلب مشارکتهای مردمی در عرصه های اجتماعی

5-   اجرای کامل طرح حامی (حمایت اجتماعی مردم یار) با استفاده از ظرفیت مجمع خیرین

6-     تمرکز کلیه اقدامات حمایتی از طریق بانک اطلاعات محرومین و تاکید بر ارائه خدمات بر مبنای عدالت توزیعی

7-   بهره گیری از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی جهت اجرای برنامه ها

 

کانون ها:

1-    کانون کارآفرینان و تعاونگران: از جمله فعالیت های این کانون می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-        شناسایی منابع و ظرفیت های محله ای

-        فعالیت جهت حمایت از کارآفرینان

-        همکاری در برگزاری ابتکاری و خلاقانه

-        معرفی کارآفرین برتر محله ای

-        اطلاع رسانی و اجرای برنامه های مناسبتی

2-   کانون مدیریت حمایت های اجتماعی

-        جلب مشارکت مردمی جهت کمک به پیشگیری،کاهش و کنترل اعتیاد در سطح محله

-        شناسایی ظرفیت های محلی و جلب مشارکت خیرین محله

-        ارائه خدمات حمایتی به افراد و خانواده های در معرض آسیب و یا آسیب دیده اجتماعی

-        جلب مشارکت مادی و معنوی محله و جلب مشارکت خیرین محله

-        ارائه خدمات حمایتی به افراد و خانواده های در معرض آسیب و یا آسیب دیده اجتماعی

-        جلب مشارکت های مادی و معنوی محله و هدایت این مشارکت ها به فرایند توانمندسازی افراد و خانواده های نیازمند

-        شناسایی متکدیان و بی خانمان ها در سطح محله و ارجاع به سامانه 137،

-        شناسایی و جذب کودکان آسیب دیده و یا در معرض آسیب اجتماعی در سطح محله و ارائه خدمات به آنان،شناسایی نقاط و کانون های آسیب خیز سطح محله(فضای بی دفاع شهری)

-        ارائه برنامه ها در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی

-        آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی در محله

3-  کانون رفاه و مشارکتهای اجتماعی: از جمله فعالیت های این کانون می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-        حمایت از اقشار خاص جامعه

-        ارائه خدمات به گروه های ویژه محروم در محلات

-        نیاز سنجی و برنامه ریزی جهت اوقات فراغت شهروندان محله

فعالیت های مهم
پاور گزارش مرکز خدمات اجتماع(تاریخ بروزرسانی:95/11/27)
طرح حامي(تاریخ بروزرسانی:95/11/27)
طرح و دستورالعمل ارتقاي مشاركتهاي اجتماعي 95(تاریخ بروزرسانی:95/11/27)

مرکز خدمات اجتماعی
مهدی علیلو
دانلود رزومه