en ar
ar en
شرح وظایف

- دریافت سیاست ها- برنامه های کلان - دستورالعملها و تدابیر ابلاغی شهرداری تهران در ارتباط با وظایف محوله، مدیریت و اجرای آنها طبق قوانین و مقررات مرتبط
- همکاری در مطالعه جهت کوچک سازی و چابک سازی و برونسپاری بخشی از وظایف سازمانی
- تهیه گزارشهای دوره ای و مقطعی از فعالیتهای انجام شده، جهت ارائه به مقامات مسئول
- پیشنهاد انتصاب مدیران و کارکنان حوزه تحت سرپرستی به شهردار منطقه
- اقدام و ساماندهی امور اداری ، پرسنلی و رفاهی
- برنامه ریزی در خصوص ارتقاء سلامت اداری در منطقه
- آموزش درون سازمانی در راستای توانمند سازی منابع انسانی
- انجام سایر اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع و یا تفویض اختیار می گردد

اهداف و برنامه ها

مدیریت منابع انسانی در ساختار جدید شهرداری تهران، جایگاهی مستقل و تخصصی دارد. در این ساختار، بستر مناسبی برای برنامه ریزی و بازتعریف فرایندها، همراستا با اهداف نظام سلامت اداری که همواره مورد تاکید و اهتمام شهردار محترم تهران بوده، فراهم آمده است. معاونت توسعه منابع انسانی در شرایط جدید با تکیه بر ظرفیت مدیریتی و توان کارشناسی کارشناسان خود برای ارتقاء کیفی، افزایش بهره وری و تسهیل و تسریع فرایندها و فعالیتهای جاری، گامهای مفید علمی و عملی برداشته و در این میان، توجه به حاکمیت ارزشهای اسلامی، کرامت و معیشت همکاران در شهرداری تهران در اولویت همه برنامه ها قرار گرفته است




معاون توسعه منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: محمد میر خندان