en ar
ar en

مشارکت شهروندان

مشارکت به‎عنوان اساسی‎ترین عنصر در دست‎یابی به اهداف توسعه، به‎ویژه توسعه‎ی شهری از اهمّیّت خاصّی برخوردار است. هرچه توده‎ی مردم جامعه مشارکت بیشتری در امور خود داشته باشند، امکان کسب موفّقیّت بیشتر فراهم می‌شود.امروزه مشارکت شهروندان در امور شهری یک ضرورت است، ضرورتی که می‎تواند منجر به توسعه‎ی پایدار شهری شود.
شهروند گرامی خواهشمند است جهت مشارکت با شهرداری منطقه 10 مواردی از قبیل" طرح ها و ایده ها "،"مشارکت در تولید محتوای پرتال" ، " اعلام آمادگی در خصوص مشارکت در ارائه  خدمات  " و... 

 پیام خود را از طریق لینک زیر ثبت نمایید . تا در اسرع وقت  پاسخ مناسب  بررسی و ارسال گردد