en ar
ar en

       
 
  
سرپرست معاونت ناحیه 3
  مصطفی دینی
شماره تماس : 96019652

رئیس اداره فنی ترافیک 
مهدی ادیب دانا
شماره تماس : 96019675

 رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی

شماره تماس : 96019655

رئیس اداره خدمات شهری
محسن نیازی کهن
شماره تماس :96019674

رئیس برنامه ریزی،مالی و اداری
حسن عطیه صفت
شماره تماس : 96019668

سرپرست شهرسازی
سید ابوالفضل سعید نیا
شماره تماس :96091696