en ar
ar en

سامانه نظارت همگانی 1888

سامانه نظارت همگانی 1888 برگرفته از تفکری دینی است و آحاد جامعه را به امر به معروف و نهی از منکر دعوت می کند.تفکر مدیریتی شهردار تهران بر این بنا استوار است که شهرداری باید اتاقی شیشه ای و شفاف باشد تا شهروندان نقد و نظر سازنده ی خود را از عملکرد مدیریت شهری با صراحت بیان کنند و سامانه 1888 دریچه ی مطمئن و کارآمدی برای جلب اعتماد شهروندان است.
سامانه 1888 جهت برقراری ارتباط هرچه بیشتر شهروندان با شهرداری تهران در اردیبهشت سال 1385 راه اندازی شده است و با تفکر افزایش مشارکت شهروندان با بهره گیری از فرصت ها و نهادینه کردن حق نظارت همگانی با تکیه بر توسعه فناوری اطلاعات و پاسخگویی سریع شکل گرفته است.
روزانه حدود 2500 تماس از سوی شهروندان با 1888 برقرار می شود که از سوی سامانه ثبت، پیگیری و رسیدگی می گردد و این در کنار هم بودن شهرداری و شهروندان است که موجب جلب اطمینان هرچه بیشتری شهروندان و مثمر ثمر بودن روزافزون عملکرد مدیران می گردد.

مدیر سامانه 1888 منطقه10

 
مرتضی مرادپور