en ar
ar en

عباس رجبی
مسئول ستاد طرح تکریم ارباب رجوع

رسول اکرم (ص) : بر انگیخته شدم تا بزرگواری های اخلاق را تمام نمایم


منشور اخلاقی کارکنان شهرداری تهران

·     کارکنان شهرداری تهران :با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آ نان را سرلوحه امور خود قرار می دهند.

·         کارکنان شهرداری تهران :بر این باورند که شهروندان ، متولیان واقعی شهرند ، از این رو حضور آنان در شهرداری رامغتنم می شمارند.

·      کارکنان شهرداری تهران :با رعایت نظم ، آراستگی ، وقت شناسی ، مسئولیت پذیری وبا رعایت ادب ، نزاکت ، عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان در شهرداری .( مناطق ، سازمان ها و شرکت های تابعه ) میباشند.

·     کارکنان شهرداری تهران: باوردارند که عزت ، احترام و تکریم مراجعان ازمهم ترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان .در فرآیند ارتباطات متقابل می نمایند.

·     کارکنان شهرداری تهران :انجام امورشهروندان را در کوتاه ترین زمان ممکن ،ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت آنان در شهرداری جلوگیری نمایند.

·     کارکنان شهرداری تهران: مصمم ستندتاامکانات وتسهیلات لازم را برای آسایش وآرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خودراباکیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار آنان قرار دهند.

·      کارکنان شهرداری تهران: خود را موظف می دانند تا درحوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات وتوضیحات کافی مورد نیاز شهروندان رابه سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.

·     کارکنان شهرداری تهران :بر این اعتقاد میباشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است ،‌ از این رو با ایجادتمایلات مثبت به کار ومتناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه درشهرداری تهرانمیپردازند.

·      کارکنان شهرداری تهران:استقبال خود را از انتقاد و پیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق امور شهرداری اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم ، از آن به عنوان . زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شهرداری استفاده می نمایند .